« powrót


FILTRY DO ODŻELAZIANIA I ODMANGANIANIA ORAZ FILTRY SEDYMENTACYJNE

Zastosowanie

Filtry do odżelaziania, odmanganiania wody oraz filtry sedymentacyjne do usuwania z niej zanieczyszczeń mechanicznych stanowią nieodzowne urządzenia w budownictwie, bez których trudno egzystować w dzisiejszych czasach.
Filtr likwiduje żółtą barwę wody, poprawia jej zapach i smak, usuwa z wody osady i zawiesiny.
Chroni nie tylko nasze zdrowie, ale także nasze urządzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi tzw. "rdzą".
Przeznaczony jest dla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, szkół, przedszkoli, restauracji, hoteli, zakładów usługowych i produkcyjnych oraz osiedlowych i wiejskich stacji uzdatniania wody.
Filtr sedymentacyjny stosowany jest również jako filtr wody obiegowej np. w instalacjach basenowych, kotłowych. W zależności od zamontowanego osprzętu, może być stosowany do wody studziennej i wodociągowej.

Zobacz więcej informacji:

» Zastosowanie
» Konstrukcja i technologia
» Wyposażenie
» Parametry techniczno-konstrukcyjne
» Jakość i precyzja wykonania
» Funkcjonalność, użytkowość, ergonomia oraz bezpieczeństwo
» Zalety filtra do odżelaziania, odmanganiania wody i usuwania z niej zanieczyszczeń mechanicznych
» Cena zakupu, montażu i eksploatacji
» Materiały uzasadniające wysokie walory użytkowe i technologiczno-konstrukcyjne
18 marca 2009 r.
SUW dla potrzeb drukarni db PRINT
Dla potrzeb technologicznych drukarni db PRINT wykonaliśmy stację oczyszczania wody pochodzącej z sieci wodociągowej o wydajności 3 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór złóż filtacyjnych,
· dobór stacji zmiękczania wody,
· montaż urządzeń i rozruch SUW.
09 marca 2009 r.
SUW dla Domu Aktora w Skolimowie
Dla Domu Aktora w Skolimowie wykonaliśmy stację uzdatniania wody o wydajności 7,5 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór systemu napowietrzania wody,
· dobór złóż filtracyjnych,
· montaż i rozruch SUW.