« powrót


FILTRY DO ODŻELAZIANIA I ODMANGANIANIA ORAZ FILTRY SEDYMENTACYJNE

Konstrukcja i technologia

Filtry do odżelaziania, odmanganiania wody oraz filtry sedymentacyjne do usuwania z niej zanieczyszczeń mechanicznych wykonane są z blachy stalowej w postaci zbiornika cylindrycznego, na podstawie Dokumentacji Techniczno-Konstrukcyjnych zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie pod numerami DC-27-123/95 i DC-27-138/96.
Filtr , po doświadczeniach kilkuletniej jego produkcji, został udoskonalony, unowocześniony i dostosowany do parametrów wód polskich, starannie dobrany dla potrzeb rynku polskiego.
Nowa konstrukcja, nowoczesne wyposażenie i zmodernizowany, nowoczesny układ technologiczny filtra sprawiły, iż:
  • dzięki zastosowaniu materiałów konstrukcyjnych o zwiększonej wytrzymałości uzyskano niewielkie jego wymiary, przy zachowaniu dużej jego wydajności
  • filtr został kompletnie wyposażony w nowoczesne elementy uzbrojenia wewnętrznego i zewnętrznego
  • mieszacz wodno-powietrzny znajduje się wewnątrz filtra
  • wprowadzenie 3-go cyklu pracy tzw. "l-go filtratu" pozwala po płukaniu uzyskać idealnie czystą wodę
  • firmowa dysza inżektorowa, zamontowana w układzie zewnętrznym filtra, pozwala na zassanie optymalnej ilości powietrza niezbędnego do całkowitego wytrącenia się żelaza w filtrze - zamiast stosowania skomplikowanego układu sprężarkowego
  • naturalne, 4-ro warstwowe, kwarcowo-dolomitowe złoże filtracyjne uaktywnia się podczas eksploatacji, im starsze tym bardziej skuteczne, nie ma potrzeby jego wymiany
  • staranny dobór prędkości filtracji i złoża filtracyjnego, zwiększyły sprawdzoną skuteczność uzdatniania wody i zdolność filtracji przy większych filtracjach, co pozwala na usytuowanie go przed hydroforem
  • istnieje możliwość instalowania automatycznego zaworu sterującego pracą filtra, co pozwala na bezobsługowy proces płukania złoża, lub zaworu wielodrogowego
Zobacz więcej informacji:

» Zastosowanie
» Konstrukcja i technologia
» Wyposażenie
» Parametry techniczno-konstrukcyjne
» Jakość i precyzja wykonania
» Funkcjonalność, użytkowość, ergonomia oraz bezpieczeństwo
» Zalety filtra do odżelaziania, odmanganiania wody i usuwania z niej zanieczyszczeń mechanicznych
» Cena zakupu, montażu i eksploatacji
» Materiały uzasadniające wysokie walory użytkowe i technologiczno-konstrukcyjne
18 marca 2009 r.
SUW dla potrzeb drukarni db PRINT
Dla potrzeb technologicznych drukarni db PRINT wykonaliśmy stację oczyszczania wody pochodzącej z sieci wodociągowej o wydajności 3 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór złóż filtacyjnych,
· dobór stacji zmiękczania wody,
· montaż urządzeń i rozruch SUW.
09 marca 2009 r.
SUW dla Domu Aktora w Skolimowie
Dla Domu Aktora w Skolimowie wykonaliśmy stację uzdatniania wody o wydajności 7,5 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór systemu napowietrzania wody,
· dobór złóż filtracyjnych,
· montaż i rozruch SUW.