« powrót


FILTRY DO ODŻELAZIANIA I ODMANGANIANIA ORAZ FILTRY SEDYMENTACYJNE

Wyposażenie

Filtry do odżelaziania, odmanganiania wody oraz filtry sedymentacyjne do usuwania z niej zanieczyszczeń mechanicznych wyposażone są w:
  • właz zasypowy
  • dyszę produkcji AQVA-SYSTEM do napowietrzania wody (w przypadku zastosowania filtra do odżelaziania i odmanganiania wody)
  • zawory przelotowe, lub automatyczny zawór, albo zawór wielodrogowy - sterujące pracą urządzenia
  • manometry do kontroli wielkości zanieczyszczenia (oporu na złożu)
  • zawór bezpieczeństwa, odpowietrzający, spustowy
Wewnątrz zbiornika filtracyjnego znajdują się:
  • mieszacz wodno-powietrzny, w którym następuje zmieszanie zasysanego powietrza z wodą i rozdeszczanie
  • układ drenażowy
  • naturalne czterowarstwowe złoże filtracyjne, kwarcowo-dolomitowe o odpowiednio dobranej granulacji, lub inne w zależności od wymagań wody
Zobacz więcej informacji:

» Zastosowanie
» Konstrukcja i technologia
» Wyposażenie
» Parametry techniczno-konstrukcyjne
» Jakość i precyzja wykonania
» Funkcjonalność, użytkowość, ergonomia oraz bezpieczeństwo
» Zalety filtra do odżelaziania, odmanganiania wody i usuwania z niej zanieczyszczeń mechanicznych
» Cena zakupu, montażu i eksploatacji
» Materiały uzasadniające wysokie walory użytkowe i technologiczno-konstrukcyjne
18 marca 2009 r.
SUW dla potrzeb drukarni db PRINT
Dla potrzeb technologicznych drukarni db PRINT wykonaliśmy stację oczyszczania wody pochodzącej z sieci wodociągowej o wydajności 3 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór złóż filtacyjnych,
· dobór stacji zmiękczania wody,
· montaż urządzeń i rozruch SUW.
09 marca 2009 r.
SUW dla Domu Aktora w Skolimowie
Dla Domu Aktora w Skolimowie wykonaliśmy stację uzdatniania wody o wydajności 7,5 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór systemu napowietrzania wody,
· dobór złóż filtracyjnych,
· montaż i rozruch SUW.