Firma AQVA-SYSTEM powstała w 1980 roku i zgodnie ze swym przygotowaniem zawodowym przez 9 pierwszych lat prowadziła działalność usługową w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz projektowania systemów uzdatniania wody.

W 1989 roku firma rozpoczęła produkcję filtrów do odżelaziania i odmanganiania wody i usuwania zanieczyszczeń mechanicznych, opartych na własnych wzorcach patentowych. Wcześniejsze, doświadczenia właścicieli firmy (zdobyte w placówkach uspołecznionych i biurach projektów, w których powstawały koncepcje uzdatniania wody dla wielu miejscowości w Polsce), pozwoliły stworzyć filtr niezawodny, prosty w obsłudze i dostępny dla klientów.


    AQVA-SYSTEM pierwsza w Polsce
    - opracowała koncepcję uzdatniania wody dla domów mieszkalnych i małych gospodarstw,
    - uruchomiła produkcję filtrów, które skutecznie poradziły sobie z mocno zażelazionymi wodami.


W ciągu następnych 10-ciu lat firma udoskonaliła, unowocześniła i rozszerzyła zakres produkcji urządzeń do uzdatniania wody, osiągając znaczne sukcesy. AQVA-SYSTEM jest w stanie profesjonalnie zrealizować najtrudniejsze systemy uzdatniania wody - przy najniższych nakładach inwestycyjnych i najkrótszym okresie czasu, o czym świadczą pozytywne referencje , opinie i zaświadczenia Urzędów Gmin, Spółdzielni Mieszkaniowych i Wydziałów Ochrony środowiska.

18 marca 2009 r.
SUW dla potrzeb drukarni db PRINT
Dla potrzeb technologicznych drukarni db PRINT wykonaliśmy stację oczyszczania wody pochodzącej z sieci wodociągowej o wydajności 3 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór złóż filtacyjnych,
· dobór stacji zmiękczania wody,
· montaż urządzeń i rozruch SUW.
09 marca 2009 r.
SUW dla Domu Aktora w Skolimowie
Dla Domu Aktora w Skolimowie wykonaliśmy stację uzdatniania wody o wydajności 7,5 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór systemu napowietrzania wody,
· dobór złóż filtracyjnych,
· montaż i rozruch SUW.