« powrót


FILTRY DO ODŻELAZIANIA I ODMANGANIANIA ORAZ FILTRY SEDYMENTACYJNE

Parametry techniczno - konstrukcyjne

Filtry do odżelaziania, odmanganiania wody oraz filtry sedymentacyjne do usuwania z niej zanieczyszczeń mechanicznych przeznaczone są do pracy w instalacji wody zimnej przy ciśnieniu max.0,6 MPa i podlegają uproszczonemu dozorowi UDT.
Odpowiednio zaprojektowane parametry filtra, właściwa prędkość filtracji, optymalna ilość zasysanego powietrza, starannie dobrany rodzaj złoża, gwarantują skuteczną prace filtra . Największy przepływ w stosunku do podobnych rozwiązań, przy zachowaniu niewielkich jego wymiarów.
Całkowita wysokość filtra1590-2560 mm
Wysokość zbiornika1170-1500 mm
Średnica zbiornika400-1400 mm
Objętość zbiornika200-3150dm3
Wydajność filtra1,8-22,9 m3/h
Średnica rury filtracyjnej25 - 65 mm
Średnica rury płuczącej25 - 65 mm
Średnica rury spustowej15 - 25 mm
Napowietrzanie- firmowa dysza, lub sprężarka
Ciężar filtra (bez złoża filtracyjnego)110-660 kg

Zobacz więcej informacji:

» Zastosowanie
» Konstrukcja i technologia
» Wyposażenie
» Parametry techniczno-konstrukcyjne
» Jakość i precyzja wykonania
» Funkcjonalność, użytkowość, ergonomia oraz bezpieczeństwo
» Zalety filtra do odżelaziania, odmanganiania wody i usuwania z niej zanieczyszczeń mechanicznych
» Cena zakupu, montażu i eksploatacji
» Materiały uzasadniające wysokie walory użytkowe i technologiczno-konstrukcyjne
18 marca 2009 r.
SUW dla potrzeb drukarni db PRINT
Dla potrzeb technologicznych drukarni db PRINT wykonaliśmy stację oczyszczania wody pochodzącej z sieci wodociągowej o wydajności 3 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór złóż filtacyjnych,
· dobór stacji zmiękczania wody,
· montaż urządzeń i rozruch SUW.
09 marca 2009 r.
SUW dla Domu Aktora w Skolimowie
Dla Domu Aktora w Skolimowie wykonaliśmy stację uzdatniania wody o wydajności 7,5 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór systemu napowietrzania wody,
· dobór złóż filtracyjnych,
· montaż i rozruch SUW.