« powrót


FILTRY DO ODŻELAZIANIA I ODMANGANIANIA ORAZ FILTRY SEDYMENTACYJNE

Materiały uzasadniające wysokie walory użytkowe i technologiczno - konstrukcyjne

Filtry do odżelaziania, odmanganiania wody oraz filty sedymentacyjne do usuwania z niej zanieczyszczeń mechanicznych posiadą:
  • Ocenę Higieniczną Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, pozytywną pod względem zdrowotnym,
  • Opinię Sprawności Technologicznej Zakładu Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW
  • Dokumentacje Techniczno-Konstrukcyjne zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie,
  • Sprawdzoną skuteczność działania - wiele bardzo pozytywnych referencji, opinii i zaświadczeń użytkowników filtrów zarówno prywatnych jak i państwowych w tym również Urzędów Gmin i Urzędów Dzielnicowych Wydziału Ochrony Środowiska, Spółdzielni Mieszkaniowych i innych.
Filtry do odżelaziania, odmanganiania wody oraz filtry sedymentacyjne do usuwania z niej zanieczyszczeń mechanicznych są przedmiotem badań NAUKOWO-BADAWCZEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, kierowanego przez profesora dr hab. inż. Czesława Grabarczyka i pozostał na Uczelni do celów dydaktycznych.

Filtr został nagrodzony Medalem na V Centralnych Targach INBUD'90 i wyróżniony nagrodą Ministra Budownictwa oraz Złotym Medalem MTP Budma'97.

Zobacz więcej informacji:

» Zastosowanie
» Konstrukcja i technologia
» Wyposażenie
» Parametry techniczno-konstrukcyjne
» Jakość i precyzja wykonania
» Funkcjonalność, użytkowość, ergonomia oraz bezpieczeństwo
» Zalety filtra do odżelaziania, odmanganiania wody i usuwania z niej zanieczyszczeń mechanicznych
» Cena zakupu, montażu i eksploatacji
» Materiały uzasadniające wysokie walory użytkowe i technologiczno-konstrukcyjne
18 marca 2009 r.
SUW dla potrzeb drukarni db PRINT
Dla potrzeb technologicznych drukarni db PRINT wykonaliśmy stację oczyszczania wody pochodzącej z sieci wodociągowej o wydajności 3 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór złóż filtacyjnych,
· dobór stacji zmiękczania wody,
· montaż urządzeń i rozruch SUW.
09 marca 2009 r.
SUW dla Domu Aktora w Skolimowie
Dla Domu Aktora w Skolimowie wykonaliśmy stację uzdatniania wody o wydajności 7,5 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór systemu napowietrzania wody,
· dobór złóż filtracyjnych,
· montaż i rozruch SUW.