Prosimy Państwa o wybranie interesującego działu:


ODWRÓCONA OSMOZA

System Odwróconej Osmozy RO-6


RO-6 jest systemem 6-cio stopniowego oczyszczania wody pilnej. Usuwa on 99,9% zanieczyszczeń dając krystalicznie czystą wodę:
  • Stopień 1 - Pięciomikronowy filtr osadowy usuwa zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości 5 mikronów i większe.
  • Stopień 2 - Jednomikronowy filtr osadowy usuwa zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości 1 mikrona i większe.
  • Stopień 3 - (GAC) Granulowany węgiel aktywny eliminuje chlor. chlorolenole i inne zanieczyszczenia organiczne
  • Stopień 4 - Hiperfiltracja - proces podczas którego zostają usunięte zanieczyszczenia 1000 razy mniejsze od najmniejszej bakterii (0,0001 mikrona)
  • Stopień 5 - Mechanizm Odwróconej Osmozy proces, podczas którego zostają usunięte zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie, niemożliwe do usunięcia za pomocą filtracji. Czysta woda gromadzona jest w zbiorniku, natomiast zagęszczona woda brudna odprowadzana jest do kanalizacji.
  • Stopień 6 - Oczyszczona woda tuż przed użyciem przechodzi raz jeszcze przez filtr węglowy.
Schemat ideowy RO-6

sechemat ideowy RO-6


RO-6 jest urządzeniem wyposażonym w zbiornik czystej wody i dodatkowy kran. Zawór automatyczny urządzenia zapobiega stratom wody oraz wydłuża żywotność filtrów. Model RO-6 gwarantuje ciągle, bezobsługowe i komfortowe funkcjonowanie urządzenia. Urządzenie może być wyposażone w membranę: o wydajności dostosowanej do indywidualnych potrzeb rodziny. Urządzenia posiadają atest higieniczny nr W/199C/94 wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

Odwrócona osmoza jest inwestycją domową, która sama się spłaca.

sechemat ideowy RO-6
Aby Twoja Rodzina była zdrowa, z łatwością można umieścić ją w każdym domu pod zlewem. Usuwa z wody ponad 96% niebezpiecznych związków chemicznych. Najbardziej technologicznie zaawansowana metoda filtrowania wody przeznaczonej do picia i dla potrzeb przemysłu, szczególnie w farmacji i fotografii. Wykonana z atestowanych materiałów nadających się do wody pitnej i najwyższej jakości materiałów, dobieranych drogą wieloletnich badań. Fantastyczna metoda, która rozwiązała problemy wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, które mogą znaleźć się w wodzie do picia. Dostarcza wodę o doskonałej jakości - oczyszcza ją z trujących soli mineralnych, związków chloru i fluoru, metali ciężkich, pierwiastków radioaktywnych, dioxyn, chemikaliów przemysłowych i rolniczych, oraz wszelkiego rodzaju mikroorganizmów, łącznie z bakteriami i wirusami. Prosta w obsłudze i łatwa do zainstalowania. Nie używa się w niej żadnych chemikalii, nie używa się w niej energii elektrycznej. Połączenie najwyższej jakości materiałów z najnowszą technologią dostępną na światowym rynku w dziedzinie uzdatniania wody, które pozwoliło uzyskać perfekcyjnie czystą jakość za ekonomiczną cenę.

Badania przeprowadzone w wielu instytutach naukowych o światowej sławie wykazały, że żadna inna metoda nie jest tak skuteczna.

Zdolność usuwania zanieczyszczeń przez membranę TFC:

Wapń 95-98%   Sód 94-98%
Magnez 95-98%   Potas 94-97%
Mangan 97-98%   Żelazo 97-98%
Aluminium 97-98%   Miedź 97-98%
Nikiel 97-98%   Kadm 95-98%
Srebro 95-97%   Cynk 97-99%
Rtęć 95-97%   Twardość 95-98%
Radioaktywność 95-98%   Chlorki 92-95%
Amoniak 85-95%   Bromki 93-96%
Fosforany 97-98%   Cyjanki 90-95%
Siarczany 97-98%   Tiosiarczany 97-98%
Krzemiany 94-96%   Silany 85-90%
Azotany 92-95%   Bor 60-70%
Borany 40-70%   Fluor 93-95%
Polifosforany 98-99%   Ortofosforany 98-99%
Chromiany 90-97%   Bakterie 99+%
Ołów 96-98%

W Polsce panuje przekonanie, że woda oczyszczona z osmozy nie jest zdrowa ze względu na brak w niej minerałów. Takie przekonanie jest tylko częściowo prawdą, bo tak minimalna ilość minerałów, jaka znajduje się w 1 litrze wody, nie ma znaczenia. Biorąc pod uwagę polską dietę, w której występuje dużo nabiału (sery, jajka, masło, śmietana), brak minerałów w wodzie zostaje natychmiast wyrównany już na początku śniadania. Z całą pewnością woda pozbawiona chloru, fenolu, azotanów, ołowiu i innych metali ciężkich oraz wielkiej ilości zanieczyszczeń spowodowanych zatruciem środowiska naturalnego, w tym radioaktywności jest lepsza od nieoczyszczonej z minimalną ilością minerałów. W USA, gdzie dieta prawie w ogóle nie zawiera nabiału, każdy pije tylko wodę z osmozy lub po demineralizacji.
18 marca 2009 r.
SUW dla potrzeb drukarni db PRINT
Dla potrzeb technologicznych drukarni db PRINT wykonaliśmy stację oczyszczania wody pochodzącej z sieci wodociągowej o wydajności 3 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór złóż filtacyjnych,
· dobór stacji zmiękczania wody,
· montaż urządzeń i rozruch SUW.
09 marca 2009 r.
SUW dla Domu Aktora w Skolimowie
Dla Domu Aktora w Skolimowie wykonaliśmy stację uzdatniania wody o wydajności 7,5 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór systemu napowietrzania wody,
· dobór złóż filtracyjnych,
· montaż i rozruch SUW.

Page title