Prosimy Państwa o wybranie interesującego działu:


AUTOMATYCZNE ODŻELAZIACZE

ODŻELAZIACZ AUTOMATYCZNY

ODŻELAZIACZ AUTOMATYCZNY A.O2.568FD
Przeznaczony jest do uzdatniania wody studziennej i wodociągowej o zwiększonej zawartości żelaza i manganu w domach jednorodzinnych, małych gospodarstwach, zakładach usługowych. W przypadku studni - montowany jest za hydroforem i wymaga inżektora przed hydroforem, celem napowietrzania wody. Składa się ze zbiornika wypełnionego katalitycznym złożem filtracyjnym i głowicy, sterującej automatycznie pracą filtra. Wykonany jest z materiałów odpornych na korozję. Regeneracja filtra następuje automatycznie przez płukanie złoża zwrotnym strumieniem wody. Duże koszty eksploatacji. Istnieje możliwość zmiany ustawienia czasu i cykli regeneracji w zależności od potrzeb.

Wydajność1,5 m3/h
Wysokość filtra1320 mm
Wysokość zbiornika1150 mm
Średnica zbiornika200 mm
Średnice rur przyłączeniowych25 mm
Złoże filtracyjnekatalityczne
Sterowanie pracą filtraczasowe
Napięcie zasilania220 V/50Hz
Minimalne ciśnienie1,5 atn

Filtr A.02.568FI posiada dwuletnią gwarancję.



18 marca 2009 r.
SUW dla potrzeb drukarni db PRINT
Dla potrzeb technologicznych drukarni db PRINT wykonaliśmy stację oczyszczania wody pochodzącej z sieci wodociągowej o wydajności 3 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór złóż filtacyjnych,
· dobór stacji zmiękczania wody,
· montaż urządzeń i rozruch SUW.
09 marca 2009 r.
SUW dla Domu Aktora w Skolimowie
Dla Domu Aktora w Skolimowie wykonaliśmy stację uzdatniania wody o wydajności 7,5 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór systemu napowietrzania wody,
· dobór złóż filtracyjnych,
· montaż i rozruch SUW.

Page title