« powrót


FILTRY DO ODŻELAZIANIA I ODMANGANIANIA ORAZ FILTRY SEDYMENTACYJNE

Funkcjonalność, użytkowość, ergonomia oraz bezpieczeństwo

Filtry do odżelaziania, odmanganiania wody oraz filtry sedymentacyjne do usuwania z niej zanieczyszczeń mechanicznych charakteryzują się wysoką funkcjonalnością i bardzo dobrymi walorami użytkowymi.
 • W zależności od dodatkowego wyposażenia zewnętrznego i rodzaju złoża, posiada różne przeznaczenie np.:
  • do uzdatniania wody studziennej - jako odżelaziacz i odmanganiacz,
  • do uzdatniania wody wodociągowej - jako filtr sedymentacyjny, lub odżelaziacz,
  • w instalacji basenowej, jako filtr wody obiegowej.
 • Można montować go przed hydroforem. Zabezpiecza wówczas hydrofor przed wytrącaniem się w nim żelaza. Hydrofor zasilany jest wówczas czystą wodą. W razie potrzeby filtr może być również montowany za hydroforem.
 • Można wyłączyć go z pracy, bez przerywania dostawy wody


 • Nie wymaga fachowej obsługi - możliwa jest dla każdego. Regeneruje się go płucząc okresowo złoże odwrotnym strumieniem wody. Istnieje możliwość kontroli oporu na złożu - zamontowane na filtrze manometry wskazują ilość zanieczyszczeń i potrzebę płukania filtra.
 • Złoże filtracyjne nie ulega zużyciu podczas eksploatacji. Złoże kwarcowo-dolomitowe, odpowiednio i w porę płukane, może nie być w filtrze wymieniane, gdyż im dłużej pracuje, tym jest bardziej skuteczne, ponieważ podczas eksploatacji wytwarza się na nim coraz więcej naturalnego katalizatora.
 • Do płukania złoża zużywa się niewielką ilość wody
  • termin płukania filtra do uzdatniania wody wyznacza różnica ciśnień na manometrach, co gwarantuje zawsze skuteczne uzdatnianie wody i oszczędne gospodarowanie wodą.
 • Filtr pracuje bezawaryjnie.
 • Odznacza się niezawodnością działania.
  • Badania wody po filtrach wykazały niezwykłą, trwałą skuteczność odżelaziania i odmanganiania i usuwania zanieczyszczeń mechanicznych
  • Wynikiem naturalnego uzdatniania wody za pomocą filtra jest czysta, krystaliczna woda o doskonałym smaku i zapachu, zawierająca potrzebne dla zdrowia minerały.
Filtry do odżelaziania i odmanganiania wody oraz filtry sedymentacyjne do usuwania z niej zanieczyszczeń mechanicznych są całkowicie bezpieczne.
 • Pracuje bez pobierania prądu,
 • Jest ekologiczny,
 • Montaż i eksploatacja filtra są bardzo proste.
Zobacz więcej informacji:

» Zastosowanie
» Konstrukcja i technologia
» Wyposażenie
» Parametry techniczno-konstrukcyjne
» Jakość i precyzja wykonania
» Funkcjonalność, użytkowość, ergonomia oraz bezpieczeństwo
» Zalety filtra do odżelaziania, odmanganiania wody i usuwania z niej zanieczyszczeń mechanicznych
» Cena zakupu, montażu i eksploatacji
» Materiały uzasadniające wysokie walory użytkowe i technologiczno-konstrukcyjne
18 marca 2009 r.
SUW dla potrzeb drukarni db PRINT
Dla potrzeb technologicznych drukarni db PRINT wykonaliśmy stację oczyszczania wody pochodzącej z sieci wodociągowej o wydajności 3 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór złóż filtacyjnych,
· dobór stacji zmiękczania wody,
· montaż urządzeń i rozruch SUW.
09 marca 2009 r.
SUW dla Domu Aktora w Skolimowie
Dla Domu Aktora w Skolimowie wykonaliśmy stację uzdatniania wody o wydajności 7,5 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór systemu napowietrzania wody,
· dobór złóż filtracyjnych,
· montaż i rozruch SUW.