Prosimy Państwa o wybranie interesującego działu:


BADANIE I ANALIZA WODY

Firma AQVA-SYSTEM wykonuje kompleksowe fizyko-chemiczne badania wody metodą spektrofotometryczną. Analizy przeprowadzane są według procedur zawartych w Polskich Normach, wykonujemy badania kontrolne oraz na zlecanie. Wyniki badań pozwalają nam przedstawić optymalne rozwiązanie w zakresie oczyszczania i uzdatniania wody pitnej klienta.

ANALIZY FIZYKO-CHEMICZNE WODY:
 • Mętność
 • Barwa
 • Zapach
 • Odczyn
 • Twardość ogólna
 • Żelazo ogólne
 • Chlorki
 • Amoniak
 • Azotyny
 • Azotany
 • Mangan
 • Chlor
18 marca 2009 r.
SUW dla potrzeb drukarni db PRINT
Dla potrzeb technologicznych drukarni db PRINT wykonaliśmy stację oczyszczania wody pochodzącej z sieci wodociągowej o wydajności 3 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór złóż filtacyjnych,
· dobór stacji zmiękczania wody,
· montaż urządzeń i rozruch SUW.
09 marca 2009 r.
SUW dla Domu Aktora w Skolimowie
Dla Domu Aktora w Skolimowie wykonaliśmy stację uzdatniania wody o wydajności 7,5 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór systemu napowietrzania wody,
· dobór złóż filtracyjnych,
· montaż i rozruch SUW.